Günümüzde teknoloji her yerde, nasıl yaşadığımızı, çalıştığımızı, eğlendiğimizi ve en önemlisi de nasıl öğrendiğimizi belirliyor. Mobil ve kablosuz cihazların, tüm endüstrilerde artan bir ihtiyaç haline gelmesiyle, teknolojinin okullara entegre edilmeye başlanması kaçınılmaz bir durum ve geleceğin eğitimini verebilmek için mantıklı bir yaklaşım.

Elbette, pek çok okul için güncel teknolojiyi sınıf ortamına adapte etmek kontrol edilmesi ve uygulanması kolay bir strateji değil. Bunun iki temel sebebi var; okullar genellikle mobil cihazların destekten çok köstek olacağından, faydadan çok zarar sağlayacağından endişe ediyor; ve okullar bu mobil cihazları kullanmak istese de kablosuz internet ağları ve altyapıları bu teknolojileri destekleyecek kapasitede olmuyor.

Sebebi ne olursa olsun, teknolojinin sınıf ortamında uzak durması aslında kimse için faydalı bir durum değil ve engeller ne olursa olsun bu entegrasyon sağlanmalı. 

Öğrenciler Neden Teknolojiye İhtiyaç Duyar?

1. Eğer doğru şekilde kullanılırsa, mobil cihazlar ve uygulamalar öğrencilerin gelecekteki mesleklerine hazırlanma süreçlerinde yardım eder.

2. Sınıf ortamına teknolojiyi entegre etmek, öğrencileri farklı öğrenme teknikleriyle buluşturmak için efektif bir yol.

3. Teknoloji, öğretmenle ve öğrenciler arasındaki etkileşimi, işbirliğine teşvik ederek kuvvetlendirir.

4. Teknoloji, öğrencilere dijital vatandaş yetileri öğretmek için önemlidir. Ne de olsa, teknoloji kullanmak başka şey, teknoloji doğru ve bilinçli kullanmak başka şey.

5. Günümüzde, çocuklar doğar doğmaz teknolojiyle tanışıyor ve teknolojik yetilerini geliştirmeye başlıyor. Eğitimde teknoloji olmazsa eğer, çocukların alıştığı ve istediği öğrenme şeklinden kopması ve bunun da motivasyon düşüklüğüne sebep olması kaçınılamaz.

6. Sanal gerçeklik gibi yeni teknolojiler, geleneksel sınıf ortamıyla buluştuğunda, yeni öğrenme yöntemleri ve fırsatlar ortaya çıkarmak mümkündür.

7. Teknolojiyle birlikte, en güncel kaynağa kolaylıkla ulaşmak mümkün olur.

8. Günümüzde, geleneksel pasif öğrenme, etkisini yitirdi. Teknolojiyle birlikte artık öğretmen rehber, koç ve cesaretlendirici konumundadır, öğrenmenin temelinde öğrencinin kendisi vardır.

9. Teknoloji, öğrencilerin sorumluluk sahibi olmasında etkilidir.

10. Teknoloji, öğrenme deneyimini geliştirir ve değiştirir. Öğrenciler, her an istediği içeriğe ulaşabilir ve dilediğini öğrenebilir. Bu da öğrencilerin kendi öğrenme deneyimlerini kontrol etmelerini, daha yaratıcı ve daha fazla etkileşim içinde olmalarını sağlar.

Kısacası, eğer hala çocuklarımızın öğrenimini teknolojiyle buluşturamıyorsak, pek çok şansı kaçırıyor ve geleceğin eğitim anlayışının gerisinde kalıyoruz, yenilikçi bireyler yetiştiremiyoruz, yarının ihtiyaçlarına ve sorunlarına cevap veremiyoruz demektir.